Báo cáo hoạt động, thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2023.

Ngày 28/06/2023 Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tổ chức buổi họp định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện, công tác cải tiến chất lượng theo Kế hoạch số 123/KH-BV ngày 28/3/2023. Dự buổi họp có các đồng chí trong Hội đồng Quản lý chất lượng, Lãnh đạo các đơn vị là đầu mối tham gia thực hiện, triển khai Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2023. Chủ trì cuộc họp TS.BS. Nguyễn Mạnh Phát – Phụ trách điều hành Bệnh viện – Chủ tịch HĐ QLCL.

TS.BS. Nguyễn Mạnh Phát – Chủ tịch HĐ QLCL chủ trì cuộc họp.

         Tại buổi họp, CN. Mai Huy Thông TP.QLCL Báo cáo kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2023. Các đ/c lãnh đạo các đơn vị là đầu mối tham gia báo cáo, về công tác triển khai cải tiến tiêu chí tại đơn vị trong thời gian vừa qua. Buổi họp diễn ra sôi nổi nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng với tinh thần trách nhiệm.

CN. Mai HuyThông – TP.QLCL Báo cáo kế hoạch cải tiến chất lượng.

Các thành viên trong Hội đồng QLCL tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến tại buổi họp.

       Kết thúc buổi họp, TS.BS Nguyễn Mạnh Phát có những ý kiến kết luận, trong đó có điều chỉnh, kế hoạch cải tiến nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại Bệnh viện. Phấn đấu trong năm 2023 và những năm tiếp theo thực hiện mục tiêu, Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại Bệnh viện, đẩy mạnh nền tảng công nghệ thông tin, triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử, cũng như công tác tư vấn bệnh từ xa.

Nguồn bài viêt: Phòng Quản lý Chất lượng

 

Bài viết cùng chủ đề: