Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 kỷ niệm 60 năm ngày thành lập(7/6/1963 – 7/6/2023)