Quyết định: (5/11/2015)

      Giám đốc bệnh viện ban hành quyết định về mẫu đề nghị, hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hàng cạnh tranh rút gọn.Mẫu hồ sơ tải về:
MAU PHIEU DE XUAT.doc
ÐAU THAU - HS CANH TRANH THONG THUONG.doc
ÐAU THAU - HS CANH TRANH RUT GON.doc

Ban biên tập