Quyết định: (16/6/2015)

     Quyết định phân công các hoạt động xây dựng mô hình can thiệp sức khỏe tâm thần học đường và rối loạn tâm thần người cao tuổi trong kế hoạch của Dự án Bảo về sức khỏe tâm thần cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế năm 2015
ban biên tập