Đường dây nóng - Tư vấn - Hỏi đáp - các vấn đề khám, chữa bệnh (15/9/2020)

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

                        Số điện thoại 
đường dây nóng tư vấn các vấn đề chuyên môn.

1. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Phát
     Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

2. ThS Nguyễn Đoàn Mạnh
     Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp

số điện thoại: 02433. 763048
hòm thư:
bvtttw1@gmail.com
số điện thoại đường dây nóng: 02433.762620