Thứ bảy, 20/04/2019

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Lời dẫn:Mời bạn cho ý kiến về vấn đề: Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập.

Ý kiến của bạn
Họ và tên
Email
Địa chỉ
Nội dung kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR


Thông báo

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập.

 

      Ban hành mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Tập tin đính kèm.
MAU KE KHAI TAI SAN.doc

Ban biên tập