Thứ bảy, 23/03/2019

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Lời dẫn:Mời bạn cho ý kiến về vấn đề: Hội đồng thi đua khen thưởng của Bệnh viện.

Ý kiến của bạn
Họ và tên
Email
Địa chỉ
Nội dung kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR


Thông báo

Hội đồng thi đua khen thưởng của Bệnh viện.

 

- Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Bệnh viện công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng các danh hiệu Nhà nước như sau:Ban biên tập