Thứ ba, 21/05/2019

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Lời dẫn:Mời bạn cho ý kiến về vấn đề: Quyết định:

Ý kiến của bạn
Họ và tên
Email
Địa chỉ
Nội dung kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR


Quyết định:

 

      Giám đốc bệnh viện ban hành quyết định về mẫu đề nghị, hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hàng cạnh tranh rút gọn.Mẫu hồ sơ tải về:
MAU PHIEU DE XUAT.doc
ÐAU THAU - HS CANH TRANH THONG THUONG.doc
ÐAU THAU - HS CANH TRANH RUT GON.doc

Ban biên tập