Thứ ba, 24/11/2020

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Liên kết Website

Bài được xem nhiều nhất

Lịch sử hình thành...

CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN...

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần....

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện....

HYSTERIA VÀ RỐI LOẠN PHÂN LY...

Quảng cáo

Mời quảng cáo trên Website

 
 

Thứ tư, 26/02/2020 - 16:31" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Thông báo
Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
 

- Phòng Đào tạo

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TWI

 

Số: ……/BV-ĐT

V/v: Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngàytháng02năm 2020

 

BẢN CÔNG BỐ

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành

trong đào tạo khối ngành sức khỏe

 

Kính gửi: Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế

 

Tên cơ sở công bố:

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Giấy phép hoạt động số:

214/BYT-GPHĐ

Ngày cấp:

30/8/2019

Cơ quan cấp:

Bộ Y tế

Địa chỉ:

Hòa Bình, Thường tín, Hà Nội

Chịu trách nhiệm chuyên môn:

TS. Vương Văn Tịnh

Điện thoại:

 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành theo quy định với các nội dung sau đây:

1.Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành (Phụ lục 1)

2.Trình độ đào tạo thực hành (Phụ lục 1)

3.Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ) (Phụ lục 1)

4.Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu (Phụ lục 2)

5.Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc ghế răng tại khoa phòng(Phụ lục 3).

 

STT

Khoa/phòng

Số giường

Ghi chú

 

Khối lâm sàng

 

 

1

Khoa Cấp tính nam

65

 

2

Khoa Mạn tính nam &Người bệnh xã hội

65

 

3

Khoa Bán cấp tính nam

55

 

4

Khoa Cán bộ nam và người bệnh nước ngoài

60

 

5

Khoa tâm thần người cao tuổi

60

 

6

Khoa Điều trị tự nguyện

65

 

7

Khoa Tâm thần nhi

55

 

8

Khoa Điều trị nghiện

45

 

9

Khoa Cấp tính nữ

55

 

10

Khoa Bán cấp tính nữ

50

 

11

Khoa Tâm lý lâm sàng & vật lý trị liệu

20

 

12

Khoa Khám bệnh đa khoa

0

 

13

Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền

25

 

Cộng

 

620

 

 

Khối cận lâm sàng

 

 

14

Khoa chẩn đoán hình ảnh & thăm dò chức năng

 

 

15

Khoa xét nghiệm

 

 

16

Khoa Dược

 

 

 

Các phòng chức năng phục vụ đào tạo thực hành

 

 

17

Phòng Đào tạo – Trung tâm ĐT-CĐT

 

 

18

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế

 

 

19

Phòng Công nghệ thông tin

 

 

 

6.Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành (Phụ lục 4).

 

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

Nội dung Bản công bố được đăng tải trên Website chính thức của Bệnh viện TTTWI theo địa chỉ: www.bvtttw1.gov.vn.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định./.

Trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, TTĐT&CĐT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

TS.BS VƯƠNG VĂN TỊNH

 

NỘI DUNG CÔNG BỐ

I.Tính cấp thiết xây dựng Hồ sơ

Để đáp ứng nguồn nhân lực đầy đủ và có chất lượng chuyên môn cao là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công của bất kì các ngành nghề nói chung và ngành y tế nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực tâm thần cần nguồn nhân lực chất lượng chuyên môn cao đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân của ngành y tế.

Để đáp ứng và góp phần đào tạo được đội ngũ cán bộ y tế chuyên ngành tâm thần có trình độ, đáp ứng được yêu cầu CSSK cho nhân dân, thì công tác đào tạo đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó đội ngũ giảng viên có chyên môn cao, phương pháp sư phạm tốt, cơ sở thực hành với các trang thiết bị hiện đại, hệ thống thư viện đầy đủ các loại sách chuyên ngành là yếu tố cốt lõi trong công tác đào tạo cán bộ ngành y tế.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành trực thuộc bộ y tế, hiện tại có gần 600 cán bộ viên chức với quy mô 620 giường bệnh; bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ chính trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Trong đó, đào tạo cán bộ chuyên ngành trong toàn quốc là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, là cơ sở đào tạo thực hành chất lượng hàng đầu trong cả nước.

Với bề dày trên 56 năm xây dựng và gần 50 năm kinh nghiệm đào tạo, với đội ngũ giảng viên là các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ CKII, Bác sĩ CKI, Điều dưỡng CKI có trình độ chuyên môn cao và phương pháp sư phạm tốt, cơ sở thực hành lâm sàng với các trang thiết bị hiện đại, với hệ thống thư viện đầy đủ các đầu sách chuyên ngành. Bệnh viện cũng đã phối hợp với các trường Đại học danh tiếng trong cả nước như: Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Đại học Điều dưỡng Nam Định,…. Đào tạo Bác sĩ CKII, Bác sĩ CKI, Điều dưỡng CKI và các học viên sau đại học cũng như sinh viên y. Bệnh viện đã tự tổ chức đào tạo thành công rất nhiều khóa học ở các cấp độ trong toàn quốc như: BSCKI chuyên ngành tâm thần;Bác sĩ chuyên khoa định hướng tâm thần mở được 45 khóa, Điều dưỡng chuyên khoa tâm thần 19 khóa, Các khóa sinh viên y đa khoa, y học cổ truyền và sinh viên điều dưỡng cho nhiều học viện và trường đại học trong cả nước.

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trực thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã thành lập theo Quyết định số 1428/QĐ-BYT ngày 12/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế với nhiệm vụ điều phối và quản lý tập trung đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo trong lĩnh vực tâm thần bao gồm các hình thức đào tạo chính quy, dài hạn.

Với các điều kiện thuận lợi về mô hình tổ chức đào tạo, cơ sở vật chất trang thiết bị, đặc biệt Bệnh viện có 1 tòa nhà nội trú học viên 4 tầng, 5 giảng đường học tập có đầy đủ trang thiết bị học tập hiện đại. Đội ngũ giảng viên của Bệnh viện có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng sư phạm tốt và nguồn bệnh nhân đa dạng phong phú.

Căn cứ theo Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và thực hiện theo Quyết định số 5126/QĐ-BYT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 xây dựng hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cấu là cơ sở thực hành trong khối ngành sức khỏe.

II.Cơ sở xây dựng Hồ sơ

2.1.Căn cứ pháp lí

- Luật sửa đổi một số điều luật giáo dục năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 29/11/2009.

- Quyết định số 519/QĐ-BYT ngày 07/6/1963 của Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

- Quyết định số 4567/QĐ-BYT ngày 13/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xếp hạng I đối với Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

- Quyết định số 7293/QĐ-BYT ngày 07/12/2018của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

- Quyết định số 1428/QĐ-BYT ngày 12/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

- Quyết định số 2532/QĐ-BYT ngày 18/7/2011 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 1.

- Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

- Quyết định số 5126/QĐ-BYT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

2.2. Căn cứ nhu cầu thực tiễn.

- Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 với đội ngũ chuyên gia trình độ cao thuộc nhiều lĩnh vực của Bệnh viện hạng 1, có cơ sở hạ tầng đầy đủ với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, lượng bệnh nhân đông ,đa dạng mô hình bệnh tật, có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong công tác đào tạo các đối tượng sau đại học, đối tượng sinh viên y khoa, sinh viên điều dưỡng với các trường Đại học , Học viện trong nhiều năm.

- Bệnh viện hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với một số nước trong khu vực và quốc tế trong nhiều năm trở lại đây. Hàng năm đều đón các đoàn từ nước ngoài về hội thảo và trao đổi chuyên môn; cử nhiều cán bộ đi hội thảo và học tập tại các nước trong khu vực và quốc tế.

- Thực hiện đề án 1816 trong cử cán bộ và chuyển giao kĩ thuật trong nhiều năm nay đã nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho các bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh.

- Đào tạo liên tục trong Bệnh viện luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm và triển khaitrong suốt thời gian qua đem lại nguồn tri thức dồi dào cho chuyên ngành tâm thần.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý báo cáo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế để công bố đảm bảo yêu cầu trong tổ chức đào tạo thực hành theo Nghị định 111/2017/NĐ-CP của chính phủ và công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

- Trong công tác đào tạo nhân lực cho ngành y tế ngày càng được chú trọng đặc biệt đào tạo thực hành tại các cơ sở thực hành là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng chuyên môn phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

- Thực tế cho thấy Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có đầy đủ tiêu chuẩn là cơ sở đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và cũng là cơ sở đào tạo thực hành hàng đầu trong cả nước về chuyên ngành tâm thần đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyên ngành cho các cơ sở đào tạo và các cá nhân có nhu cầu trong cả nước.

 

 

III. Nội dung của Hồ sơ

3.1. Các chuyên ngành và trình độ đào tạo(Phụ lục 1)

3.1.1.Chuyên ngành tâm thần:

- BSCKII chuyên ngành tâm thần: liên kết với trường ĐH Y Hà Nội đào tạo học viên CKII có trình độ chuyên môn cao, hiện đang trong giai đoạn tốt nghiệp.

- BSCKI chuyên ngành tâm thần: liên kết với Học viện Quân Y và Đại học Y Hà Nội đào tạo được 5 khóa đã tốt nghiệp, hiện có 1 lớp đang trong giai đoạn tốt nghiệp.

- Chuyên khoa định hướng tâm thần: trong hơn 56 năm xây dựng và phát triển bệnh viện đã đào tạo được 45 khóa Chuyên khoa định hướng với hàng ngàn y, Bác sĩ cho chuyên ngành ( từ năm 1975 đến nay ).

- Điều dưỡng chuyên khoa tâm thần: Bệnh viện đã đào tạo 19 khóa Điều dưỡng chuyên ngành tâm thần cho bệnh viện và các cơ sở CSSK khác trong cả nước( từ năm 2001 đến nay ).

- Điều dưỡng CKI tâm thần: hỗ trợ đào tạo cho đối tượng học viên lớp Điều dưỡng CKI chuyên ngành tâm thần của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định -2 khóa đã tốt nghiệp.

3.1.2. Y đa khoa:Bệnh viện đã hợp đồng đào tạo thực hành học phần tâm thần học cho sinh viên y đa khoa của Khoa Y-Dược – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

3.1.3. Y học cổ truyền:Hỗ trợ đào tạo học phần tâm thần học cho sinh viên y khoa của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (từ năm 2015 đến nay).

3.1.4. Điều dưỡng đại học:Đào tạo thực hành học phần Chăm sóc người bệnh tâm thần cho toàn bộ sinh viên đại học điều dưỡng trường Đại học Phenikaa (từ năm 2014 đến nay).

3.2.Số lượng học viên đang đào tạo thực hành (thời điểm hiện tại)

- BSCKII chuyên ngành tâm thần: 14 học viên

- BSCKI chuyên ngành tâm thần: 38 học viên

- CKĐH tâm thần: 27 học viên

- ĐDCK tâm thần: 27 học viên

- Bác sỹ Y học cổ truyền: 690 sinh viên

- Bác sỹ đa khoa: 45 sinh viên

- Điều dưỡng đa khoa: 46 sinh viên

3.3.Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu (Phụ lục 2)

- Với bề dày kinh nghiệm đào tạo nhiều năm với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao cũng như kinh nghiệm lâm sàng phong phú đã đào tạo được hàng ngàn cán bộ cho chuyên ngành.

- Bệnh viện có nhiều cán bộ tham gia hội đồng tại các trường Đại học danh tiếng trong cả nước.

- Giảng viên hiện có:

+ Phó giáo sư: 02

+ Tiến sĩ:08

+ BSCKII: 10

+ Thạc sĩ y học: 12

+ BSCKI: 25

+ Thạc sĩ Dược học: 03

+ ĐDCKI: 11

+ 08 Bác sĩ đang đi học BSCKII.

+ 10 Bác sĩ đang đi học BSCKI

Tất cả các cán bộ này đã tham gia công tác đào tạo ở các cấp độ khác nhau.

3.4.Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh tại mỗi khoa phòng (Phụ lục 3).

Bệnh viện TTTWI có 13 khoa lâm sàng và 03 khoa cận lâm sàng tham gia đào tạo thực hành, với tổng số giường bệnh là 620 giường và tại một thời điểm có thể tiếp nhận 335 học viên học thực hành.

3.5.Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành (Phụ lục 4)

- Danh mục các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo thực hành (đại học và sau đại học) được sử dụng chung cho các khoa Lâm Sàng/các đơn vị của Bệnh viện TTTWI.

- Danh mục nguồn lực của các đơn vị đáp ứng yêu cầu đào tạo thực hành sau đại học chuyên ngành tâm thần (bậc học Đại học và Sau đại học).

- Danh mục nguồn lực của các đơn vị đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hànhbậc học đại học điều dưỡng (học phần Chăm sóc người bệnh tâm thần).

 

 

IV.Phương pháp xây dựng

-Thực hiện theo quy định về xây dựng văn bản qui phạm pháp luật của Bộ Nội vụ.

-Nội dung phù hợp với quy định của nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏevà Quyết định 5126/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2017 ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ.

-Phối hợp với các cơ sở đào tạo cũng như các đơn vị, cá nhân liên quan.

V.Kế hoạch thực hiện

-Thời gian: từ tháng 3/2019 đến tháng 01 năm 2020

-Đơn vị thực hiện: Phòng Đào tạo – Trung tâm ĐT&CĐT.

-Các bước thực hiện:

+ Xây dựng kế hoạch xây dựng Hồ sơ trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.

+ Phòng Đào tạo triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng Hồ sơ công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe;

+ Họp Hội đồng khoa học Bệnh viện thẩm định Hồ sơ;

+ Phòng Đào tạo chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng thẩm định;

+ Trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt Hồ sơ;

+ Gửi Bộ Y tế Công bố “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” theo quy định.

 

KẾT LUẬN

- Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 với bề dày truyền thống 56 năm xây dựng và trưởng thành, hơn 50 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành tâm thần cho cả nước, đã đào tạo được hàng ngàn bác sĩ chuyên khoa định hướng tâm thần, 01 khóa BSCKII, 5 khóa BSCKI chuyên ngành tâm thần, 02 khóa ĐDCKIvới chất lượng đào tạo tốt.Trong những năm gần đây đã hỗ trợ đào tạo hàng ngàn sinh viên y đa khoa, y học cổ truyền và cử nhân điều dưỡng cho các học viện và trường Đại học trong cả nước.

- Xét thực trạng về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo hiện nay, Bệnh viện TTTWI có đủ các điều kiện đáp ứng là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

- Triển khai công tác đào tạo trong khối ngành sức khỏe là điều kiện và cơ hội để tiếp tục duy trì, phát huy và nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm của Bệnh viện, phục vụ công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành tâm thần cho cả nước.

Kính đề nghị Bộ Y tế, Vụ Khoa học, Công nghệ và Đào tạo xem xét và công nhận Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

 

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

  

TS.BS. VƯƠNG VĂN TỊNH

  
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

Tiêu điểm

Đường dây nóng tư vấn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp
Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
  Kết quả tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện năm 2019
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019
  Kết quả phỏng vấn của thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức tại Bệnh viện TTTW1 năm 2019
Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức.
  Tin hoạt động Bệnh viện Tiếp» 
Đường dây nóng tư vấn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp
Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
Kết quả tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện năm 2019
 
Dành cho Quảng cáo

® BẢN QUYỀN THUỘC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
Điện thoại : 04.33853227 - 04.33850050 - 04.33852902 - 04.33850589 - 04.33853534; Fax : 04.33853190
Email :
bvtttw1@yahoo.com.vn : Website : http://www.bvtttw1.gov.vn

(Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)