Thứ ba, 16/07/2019

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Liên kết Website

Bài được xem nhiều nhất

Lịch sử hình thành...

CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN...

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần....

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện....

HYSTERIA VÀ RỐI LOẠN PHÂN LY...

Quảng cáo

Mời quảng cáo trên Website

 
 

Thứ năm, 28/08/2008 - 09:12" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Quyết định số 24/2008/QĐ-BV, Ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bệnh viện TTTW1
 

Ban hành "Quy định sử dụng thuốc và điều trị"

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN TTTW I

Số.24./2008/QĐ- BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

********************

Hà Tây, ngày 9 thang 7 năm 2008

                  QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TTTW I

(v/v: Ban hành Quy định sử dụng thuốc và điều trị trong bệnh viện)

                                        GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TTTW I

        Căn cứ QĐ số 519 ngày 07/6/1963 của Bộ y tế thành lập Bệnh viện TTTW.

        Căn cứ QĐ số 1947/2000QĐ BYT, ngày 23/6/2000 của Bộ y tế quy định tạm thời phân cấp quản lý cán bộ, công chức trong ngành y tế.

        Căn cứ chỉ thị 05/2004/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 16/4/2004 về việc chấn chỉnh công tác cung ứng sử dụng thuốc trong Bệnh viện.

       Theo đề nghị của Hội đồng thuốc và Điều trị của Bệnh viện họp ngày 27/4/2005.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay ban hành kèm theo quyết định này:

           1. Quy định sử dụng thuốc và điều trị.

           2. Danh mục thuốc cấp tại khoa Khámbệnh.

           3. Mẫu bệnh án điều trị ngoại trú.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các quy định trước đây trái với quy định của quyết định này đều bãi bỏ.

Điều III: Các Ông(Bà) trưởng phòng, trưởng khoa và tất cả các cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh quyết định này.

 

Nơi nhận

- BGĐ.

- Các khoa, phòng.

- Lưu văn thư.

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

                             (Đã ký)

 

 

          BS.CKII. THÂN VĂNQUANG

                -----------------------------------------------------------------

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ

(Ban hành kèm theo quyết định số:24 ngày  09 tháng 7 năm 2008

của Giám đốc BVTTTW 1)

Để phù hợp với tình hình hoạt động chuyên môn, bệnh viện quy định sử dụng thuốc và điều trị như sau:

A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tôn trọng quy định sử dụng thuốc trong dược điển (VIDAL) trên tinh thần: Đơn trị liệu là chính, chỉ phối hợp thuốc khi cần thiết.

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các hình thức hội chẩn: hội chẩn khoa, hội chẩn liên khoa, hội chẩn bệnh viện thu hẹp, hội chẩn toàn bệnh viện.

3. Sử dụng thuốc phải hợp lý, an toàn và hiệu quả.

4. Khi sử dụng thuốc phải theo dõi tác dụng không mong muốn (ghi chép trong hồ sơ bệnh án).

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I . MỘT SỐ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THUỐC

        - Y lệnh sử dụng thuốc phải ghi đầy đủ, rõ ràng vào hồ sơ bệnh án gồm: tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, đường dùng, thời gian sử dụng, không viết tắt, thuốc y lệnh được ghi theo trình tự: thuốc tiêm đường tĩnh mạch, tiêm bắp, thuốc viên, thuốc nước, tiếp đến các đường dùng khác. Nguyên tắc ghi: thuốc tiêm trước, thuốc uống sau, thuốc bệnh trước, thuốc bổ sau.

       - Khi mới bắt đầu sử dụng clozapine chỉ sử dụng loại hàm lượng 25 mg để dễ chia liều và tăng dần liều.

        - Đối với thuốc opizoide mỗi đợt không quá 5 ngày.

        - Đối với thuốc bình thản, thuốc bổ biệt dược mới: mỗi đợt sử dụng không quá 15 ngày, khoảng cách giữa hai đợt tối thiểu là 2 tuần.

         -Đánh số thứ tự theo số ngày dùng các thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, kháng sinh, corticoide, thuốc bổ thế hệ mới

- Nghiêm cấm:

         + Cán bộ nhân viên bán thuốc cho người bệnh.

         + Bác sĩ tự ý kê những thuốc trong danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu do Bộ Y tế ban hành cho gia đình người bệnh đi mua.

II. NHỮNG TRƯỜNG HỢP DÙNG THUỐC PHẢI CÓ Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG KHOA
          - Khi cần phối hợp từ 3 loại thuốc ATK cổ điển trở lên

          - Khi khởi đầu liều cao quá quy định

          - Khi sử dụng các thuốc ATK mới, chống trầm cảm mới.

          - Khi cần phối hợp ATK mới và CTC mới.

          - Khi bệnh nhân có bệnh cơ thể kèm theo.

III. NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẢI TỔ CHỨC HỘI CHẨN KHOA

          - Bệnh nhân vào viện lần đầu: chậm nhất sau 1 tháng điều trị.

          - Có dấu hiệu chẩn đoán khác với chẩn đoán trước đây.

          - Khi dùng kháng sinh liều cao trên quy định hoặc kéo dài quá 10 ngày.

          - Trước khi mời hội chẩn liên khoa hoặc bệnh viện (hội chẩn bệnh viện thu hẹp hoặc hội chẩn toàn bệnh viện).

IV. NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẢI MỜI HỘI CHẨN BỆNH VIỆN

          - Khi cần phối hợp 2 ATK mới, 2 thuốc chống trầm cảm mới.

          - Khi dùng thuốc bình thản, thuốc bổ biệt dược mới kéo dài hơn 15 ngày.

          - Khi cần thay đổi thuốc hoặc liều thuốc trong lần hội chẩn bệnh viện trước.

          - Bệnh nhân có dấu hiệu chỉ điểm khác với chẩn đoán trong hội chẩn bệnh viện trước đây.

          - Những trường hợp cần sử dụng thuốc ngoài danh mục thuốc chủ yếu.

          - Khi điều trị kém hiệu quả hoặc không hiệu quả.

          - Khi người bệnh có bệnh lý chuyên khoa khác, vuợt quá khả năng điều trị.

          - Khi tình trạng bệnh cần thời gian điều trị vượt quá 90 ngày.

V. THỜI GIAN NẰM VIỆN

         - Mỗi đợt nằm viện không quá 90 ngày.

        - Những trường hợp nằm lâu, gia đình không đến đón thì khoa giải quyết cho ra viện theo" Quy trình điều trị, chăm sóc và quản lý người bệnh nội trú" đã ban hành.

VI. NGƯỜI BỆNH ĐI PHÉP

1. Cho người bệnh đi phép:

       - Chỉ được cho người bệnh đi phép một đợt trong một lần vào viện, thời gian không quá 10 ngày. Khi cho đi phép, bác sĩ điều trị phải ghi vào bệnh án, có người nhà ký bảo lãnh và báo cho phòng KHTH. Nếu quá phép 5 ngày khoa giải quyết cho ra viện vắng mặt.

2. Cấp thuốc đi phép:
           - Không cấp thuốc bình thản (trừ những trường hợp chẩn đoán rối loạn stress), thuốc bổ thế hệ mới.

- Không phải duyệt các loại thuốc hướng tâm thần truyền thống với liều duy trì khi cấp cho người bệnh đi phép.

- Chỉ cấp thuốc hướng tâm thần thế hệ mới với liều trung bình.
         - Những trường hợp cấp ngoài quy định trên thì phải được lãnh đạo phê duyệt.

          - Trên phiếu cấp thuốc ghi rõ “ Người bệnh đi phép “

         - Người phê duyệt trực tiếp đưa phiếu cấp những thuốc phải phê duyệt cho người nhà người bệnh lĩnh.

         - Người nhà người bệnh trực tiếp lĩnh thuốc đi phép tại phòng phát thuốc bằng phiếu cấp thuốc sau khi đã được duyệt.

- Khoa Dược phải phát thuốc trực tiếp cho người nhà người bệnh, nghiêm cấm phát thuốc qua nhân viên bệnh viện lấy hộ.

VII. CẤP THUỐC RA VIỆN

          - Khoa Dược chỉ phát thuốc ra viện cho người nhà người bệnh.

          - Chỉ cấp tối đa 10 ngày khi ra viện (Theo quy định của Bộ Y tế).

          - Không cấp thuốc bình thản (trừ những trường hợp chẩn đoán thuộc rối loạn stress), thuốc bổ thế hệ mới.

          - Không cấp thuốc Solian, Zoloft, Remeron, Risperdal, Zyprexa.

          - Không phải duyệt các loại thuốc hướng tâm thần truyền thống với liều duy trì.

          - Chỉ cấp thuốc hướng tâm thần thế hệ mới với liều trung bình.

          - Những trường hợp cấp thuốc ngoài quy định trên thì phải được lãnh đạo phê duyệt.

VIII. ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ, CẤP THUỐC TẠI KHOA KHÁM BỆNH

1. Đối tượng:

           - Tất cả những người bệnh sử dụng thuốc do khoa Khám bệnh cấp đều thuộc người bệnh điều trị ngoại trú, bao gồm điều trị ngoại trú có bệnh án và điều trị ngoại trú không có bệnh án (chỉ cấp thuốc 1 đợt 10 ngày).

2, Điều kiện:

          - Tất cả người bệnh điều trị ngoại trú phải có giấy giới thiệu của địa phương hoặc bảo hiểm y tế theo tuyến.

3, Cấp sổ điều trị bệnh mạn tính:

          - Chỉ cấp sổ cho những trường hợp đã nằm điều trị nội trú tại bệnh viện và được chẩn đoán là bệnh động kinh, tâm thần phân liệt và trầm cảm.

          - Các trường hợp mắc bệnh cần dùng thuốc giảm đau gây nghiện muốn được cấp sổ phải có chẩn đoán và đơn của bệnh viện chuyên khoa và thực hiện quản lý thuốc và mẫu sổ theo đúng quy định của Bộ Y tế.

          - Sổ điều trị bệnh mãn tính ghi rõ thời hạn có giá trị của sổ, tối đa không quá 2 năm đối với bệnh động kinh, 12 tháng đối với bệnh tâm thần phân liệt, 6 tháng đối với trầm cảm. Khi hết thời hạn trên mà cần phải điều trị tiếp thì thay sổ.

4, Cấp thuốc điều trị ngoại trú:

           - Trưởng, Phó khoa Khám bệnh được cấp một số thuốc cho bệnh nhân điều trị ngoại trú không phải duyệt (Có danh mục, liều lượng thuốc và thời gian được cấp kèm theo).

           - Uỷ quyền cho BS Trưởng, Phó khoa Khám bệnh được ký duyệt phiếu cấp thuốc của các BS thuộc khoa Khám bệnh theo danh mục, liều lượng và thời gian được cấp kèm theo.

IX. DUYỆT THUỐC

1. Duyệt thuốc điều trị nội trú:

           - Diazepam tiêm, thuốc tiêm giảm đau gây nghiện.

           - Dịch truyền: Đạm, dịch truyền vitamin tổng hợp.

2. Duyệt cấp thuốc ra viện, đi phép và điều trị ngoại trú:

           - ATK thế hệ mới và chống trầm cảm thế hệ mới.

           -Thuốc cấp tại khoa Khám bệnh vượt quá liều và ngoài danh mục trong phụ lục

3. Uỷ quyền cho Trưởng, Phó phòng KHTH được:

          - Duyệt cấp thuốc trong phạm vi quy định này.

          - Chỉ định điều trị.

          - Thay đổi thuốc, liều lượng thuốc khi thấy bất hợp lý và không an toàn.

(Ngoài phạm vi quy định này phải được lãnh đạo phê duyệt).

X. TIẾP XÚC TRÌNH DƯỢC VIÊN
         - Các cá nhân và Khoa chỉ được tiếp xúc với trình dược viên trong khu vực bệnh viện khi được sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện bằng văn bản theo quy định của Bộ Y tế.

XI. BỆNH NHÂN VÀO VIỆN TRONG GIỜ TRỰC

- Bác sĩ trực có trách nhiệm hoàn thiện bệnh án ngay trong giờ trực. Người làm bệnh án phải bổ xung các thiếu sót của bác sĩ khoa Khám bệnh rồi phản ánh sau.

Ghi chú:

- Phòng KHTH có trách nhiệm tập hợp các thiếu sót để báo cáo Giám đốc bệnh viện và Hội đồng thi đua

-Thành phần hội chẩn bệnh viện như quy chế bệnh viện,

- Thành phần hội chẩn bệnh viện thu hẹp: Các bác sĩ trong khoa, Phòng KHTH hoặc đại diện Ban giám đốc.

- Các cá nhân khoa, phòng nghiêm chỉnh chấp hành qui định này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì sẽ phản ánh cho Giám Đốc

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

(Đã ký)

 

BS.CKII. THÂN VĂN QUANG

             -----------------------------------------------------------

  Phụ lục 1

quy định về Danh mục, liều lượng thuốc thuộc quyền ký duyệt của trưởng, phó khoa khám bệnh và thời gian tối đa điều trị ngoại trú ở khoa khám bệnh

 

1. Danh mục, liều lượng thuốc được cấp

STT

Tên thuốc

Quy cách

Hàm lượng

Thời gian (ngày)

Tổng liều (viên)

1

Diazepam

viên

5mg

10

20

2

Stresam

viên

50mg

10

20

3

Lexomil

viên

10mg

10

20

4

Zolpidem

viên

10mg

10

10

5

Risperidone

viên

2mg

15

45

6

Olanzapin

viên

10mg

15

30

7

Clozapin

viên

25mg

15

60

8

Stablon

viên

12,5mg

15

45

9

Serenata (sertralin)

viên

100mg

15

15

10

Fluoxetin

viên

20mg

15

30

11

Venix

viên

37,5mg

15

30

12

Encorat

viên

500mg

15

30

13

Depakin

viên

500mg

15

15

14

Arcalion

viên

200mg

15

30

15

Duxil

viên

40mg

15

30

- Nếu cần chỉ định quá liều trên thì phải duyệt Ban Giám đốc.

- Nếu thuốc có hàm lượng khác thì qui đổi theo hàm lượng trên.

2. Thời gian điều trị ngoại trú

 

STT

Bệnh/ Rối loạn

Thời gian điều trị/lần (tháng)

1

Các rối loạn stress

06

2

Trầm cảm

06

3

Động kinh

12

4

Tâm thần phân liệt

12

5

Các rối loạn loạn thần khác

06

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

(Đã ký)

BSCKII.THÂN VĂN QUANG

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

Tiêu điểm

  Quyết định:
Quyết định:
  Quyết định:
Dành cho Quảng cáo

® BẢN QUYỀN THUỘC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
Điện thoại : 04.33853227 - 04.33850050 - 04.33852902 - 04.33850589 - 04.33853534; Fax : 04.33853190
Email :
bvtttw1@yahoo.com.vn : Website : http://www.bvtttw1.gov.vn

(Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)