Thứ ba, 16/07/2019

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Liên kết Website

Bài được xem nhiều nhất

Lịch sử hình thành...

CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN...

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần....

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện....

HYSTERIA VÀ RỐI LOẠN PHÂN LY...

Quảng cáo

Mời quảng cáo trên Website

 
 

Thứ hai, 14/07/2008 - 15:06" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Quyết định số 19/2008/QĐ-BV, Ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bệnh viện TTTW1
 

Ban hành " Quy trình điều trị, chăm sóc và quản lý người bệnh điều trị nội trú ".

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN TTTW 1

Số 19/QĐ-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Tây, ngày 04tháng 6 năm 2008

 

 
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TW I

 

- Căn cứ quyết định thành lập Bệnh viện Tinh thần TW số 519/BYT- QĐ ngày 07- 06 - 1963 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế.

-Căn cứ quyết định số 4605/QĐ - BYT ngày 23-12-2004 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế ban hành điều lệ tổ chức hoạt động của Bệnh viện Tâm thần TW I.

-Căn cứ Quy chế Bệnh viện do Bộ Y Tế ban hành theo quyết định số 1985/1997/BYT - QĐ ngày 19-09-1997 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế.

- Căn cứnghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25- 04-2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế và thông tư liên tịch Bộ Y Tế - Bộ Nội Vụ số 02/2008/TTLT/BYT-BNV ngày 23-01-2008 hướng dẫn thực hiện nghị định 43/CP.

- Căn cứ biên bản của Hội đồng khoa học và công nghệ Bệnh viện Tâm thần TW I ngày 03 tháng 06 năm 2008.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành " Quy trình điều trị, chăm sóc và quản lý người bệnh điều trị nội trú ".

Điều 2: Các Khoa, Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                               GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
                                                                             (đã ký)

                                                             BSCKII. THÂN VĂN QUANG
Nơi gửi:

- Ban Giám đốc

- Các Khoa, Phòng.

- Lưu Văn thư
               -----------------------------------------------------------------

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN TTTW1

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ, CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ

NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

(Ban hành kèm theo Quyết đnh số 19 ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Giám đốc bệnh viện )

PHẦN I : TIẾP ĐÓN NGƯỜI BỆNH

A. TẠI KHOA KHÁM BỆNH

1. Người bệnh vào điều trị nội trú phải có giấy giới thiệu. Những trường hợp khác phải được Ban Giám đốc duyệt

2. Người bệnh cấp cứu phải được thực hiện theo Quy chế cấp cứu, mọi thủ tục hành chính giải quyết sau.

3. Điều dưỡng được phân công có trách nhiệm tiếp đón, hướng dẫn cho người bệnh những thủ tục cần thiết để được khám bệnh; hướng dẫn hoặc đưa người bệnh đi làm xét nghiệm, nơi đóng viện phí, nơi vào lưu trữ hồ sơ, thông báo cho khoa nhận người bệnh được biết trước để chuẩn bị điều kiện phục vụ.

4. Bác sĩ khoa Khám bệnh có trách nhiệm thăm khám người bệnh, cho làm xét nghiệm cần thiết phục vụ chẩn đoán, hoàn thành phiếu vào viện và giao cho điều dưỡng được phân công đưa người bệnh vào khoa điều trị.

5. Chuyển người bệnh vào khoa điều trị bằng cáng, xe đẩy hoặc được dẫn đi tuỳ thuộc tình trạng người bệnh. Không được để nguời bệnh tự đến khoa, không được đưa giấy vào viện và các giấy tờ liên quan khác cho người bệnh hoặc người nhà; phải bàn giao người bệnh và các hồ sơ giấy tờ có liên quan trực tiếp cho điều dưỡng Trưởng khoa điều trị đồng thời ký vào sổ bàn giao.

B. TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ

- Điều dưỡng được phân công có trách nhiệm:

+ Tiếp đón người bệnh, thay quần áo, giao lại toàn bộ đồ dùng cá nhân cho người nhà. Trường hợp không có người nhà đi cùng, tư trang của người bệnh phải được lập biên bản bàn giao cho nhân viên giữ kho và có người làm chứng. Tuyệt đối không được để cho người bệnh mang theo vũ khí hoặc vật sắc nhọn có thể gây sát thương.

+ Đưa người bệnh đến giường đã được chuẩn bị sẵn chăn, màn và các vật dụng khác của bệnh viện.

+ Hướng dẫn người bệnh thực hiện nội quy của bệnh viện, nơi vệ sinh, tắm giặt, ăn uống và lịch khám bệnh cũng như sinh hoạt.

+ Trường hợp người bệnh chống đối điều trị, phải thông báo cho gia đình những biện pháp cưỡng chế (Theo điều 29 - Luật Bảo vệ Sức khoẻ Nhân dân năm 1989).

PHẦN II: TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ

1. Bác sĩ tại khoa điều trị :

- Bác sĩ được phân công phải thăm khám người bệnh ngay khi được điều dưỡng khoa báo cáo.

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án của người bệnh, có chẩn đoán sơ bộ và hướng điều trị (chậm nhất trong vòng 24 giờ đối với trường hợp cấp cứu, 36 giờ đối với các trường hợp khác).

- Cho làm xét nghiệm cần thiết trong vòng 48 giờ, trường hợp cấp cứu phải làm ngay.

- Làm xét nghiệm tại giường những trường hợp cấp cứu, chăm sóc cấp I.

- Tiến hành điều trị, kê đơn thuốc (3 lần/tuần) theo đúng quy định; chỉ định chế độ dinh dưỡng và chế độ chăm sóc phù hợp với tình trạng bệnh tật.

- Đối với các trường hợp người bệnh không thuộc diện cấp cứu, bác sĩ hoặc cử nhân tâm lý thực hiện các liệu pháp tâm lý.

- Trường hợp người bệnh diễn biến nặng phải báo cáo ngay cho Trưởng khoa để phối hợp xử lý, hội chẩn và báo cáo Lãnh đạo.

- Chỉ định các hoạt động phục hồi chức năng và tái thích ứng xã hội cho người bệnh.

- Bác sĩ có trách nhiệm sơ kết và tổng kết điều trị theo quy chế hồ sơ bệnh án. Bác sĩ Trưởng khoa có trách nhiệm kiểm tra và ký vào hồ sơ bệnh án trong vòng tuần đầu nằm viện.

2. Điều dưỡng

- Lấy mạch nhiệt độ huyết áp và ghi vào hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Có trách nhiệm theo dõi diễn biến của người bệnh, ghi chép vào phiếu theo dõi và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường cho bác sĩ để xử trí.

- Thực hiện y lệnh của bác sĩ.

- Hưỡng dẫn người bệnh thực hiện các liệu pháp phục hồi chức năng, vui chơi giải trí theo sự phân công của điều dưỡng Trưởng khoa.

3. Trường hợp cấp cứu :

- Nhóm điều dưỡng và bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ thường trực phải khẩn trương cấp cứu người bệnh trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn.

PHẦN III: Quản lý người bệnh

1. Phân cấp chế độ quản lý người bệnh (QLNB):

- Quản lý người bệnh cấp 1(QLC1): Những người bệnh có ý tưởng hoặc hành vi tự sát, có hành vi nguy hiểm cho bản thân người bệnh và những người xung quanh, phải cử người theo dõi chặt chẽ.

- Quản lý người bệnh cấp 2 (QLC2): Những người bệnh có ý tưởng hoặc hành vi trốn viện, không yên tâm điều trị, phải cử người theo dõi thường xuyên.

2. Quản lý trong khu vực của khoa điều trị 

- Hàng ngày điều dưỡng Trưởng khoa có trách nhiệm phân công người quản lý chăm sóc người bệnh. Mỗi khoa lâm sàng phải có sổ theo dõi quản lý người bệnh ra vào khoa.

- Người bệnh muốn ra ngoài khoa phải có người nhà và được sự đồng ý của bác sĩ, người quản lý, phải được ghi và ký vào sổ, ghi rõ quan hệ với người bệnh, thời gian ra và quay trở lại.

- Nếu quá thời gian cho ra ngoài mà người bệnh không trở lại thì phải tổ chức đi tìm. Nếu không tìm thấy sau 1 giờ phải báo cáo lên phòng Kế hoạch tổng hợp hoặc trực lãnh đạo.

- Cấm không được để cho người bệnh ra ngoài mà không có người quản lý giám sát. Trường hợp người bệnh ra ngoài tự do gây ra những hậu quả cho bản thân hoặc cho những người xung quanh thì những người cho ra phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Những trường hợp người bệnh tự ý bỏ viện thì khoa phải tổ chức đi tìm ngay và báo ngay cho Phòng kế hoạch tổng hợphoặc trực lãnh đạo.

3. Quản lý người bệnh ngoài khu vực khoa điều trị 

- Trường hợp người bệnh được đưa đi hoạt động phục hồi chức năng, làm xétnghiệm và các hoạt động khác phải được quản lý chặt chẽ như điểm 2 nêu trên.

- Bảo vệ bệnh viện có trách nhiệm không để người bệnh tự do ra khỏi cổng bệnh viện. Khi phát hiện phải thông báo cho khoa có người bệnh và phối hợp với khoa điều trị đưa người bệnh về.

- Nếu bảo vệ bệnh viện để người bệnh tự do ra ngoài cổng gây rối trật tự hoặc gây hậu quả xấu thì người thường trực và tổ Trưởng tổ bảo vệ phải chịu trách nhiệm các hậu quả do người bệnh gây ra.

PHẦN IV: Chăm sóc người bệnh

- Chế độ chăm sóc người bệnh (CSNB) theo quy định của Bộ Y tế (CSNB cấp 1, CSNB cấp 2, CSNB cấp 3).

- Hàng ngày, điều dưỡng Trưởng khoa phân công nhóm chăm sóc toàn diện người bệnh.

- Nhóm điều dưỡng chăm sóc có nhiệm vụ :

+ Chăm sóc toàn diện đối với nguời bệnh: Những người bệnh nặng, không tự phục vụ được thì nhóm chăm sóc phải cho người bệnh ăn, uống và vệ sinh. Đôn đốc người bệnh tham gia các sinh hoạt tập thể như thể dục buổi sáng, ngủ nghỉ đúng giờ, vệ sinh sắp xếp buồng bệnh v.v.

+ Kiểm tra buồng bệnh thường xuyên, phát hiện kịp thời các trường hợp có ý định tự sát, bỏ trốn, vũ khí, vật nguy hiểm, chất kích thích, các trường hợp kích động, thù hằn, gây rối giữa các người bệnh để ngăn chặn kịp thời, báo cáo với bác sĩ điều trị hoặc Trưởng khoa để có biện pháp xử lý.

+ Ghi chép đầy đủ vào phiếu chăm sóc và báo cáo bác sĩ điều trị mọi diễn biến của người bệnh như chấp hành y lệnh, các tai biến, những thay đổi về hành vi, cảm xúc v.v.

- Nếu để xảy ra những hậu quả do việc lơi lỏng chăm sóc, quản lý người bệnh trong khoa điều trị thì những người trực tiếp được phân công và Trưởng khoa, điều dưỡng Trưởng khoa phải chịu trách nhiệm.

PHẦN V: CHUYỂN KHOA, CHUYỂN VIỆN

1. Chuyển khoa

- Khi cần thiết chuyển người bệnh sang khoa khác thì phải thực hiện đúng quy chế: tổ chức hội chẩn khoa và hội chẩn liên khoa để quyết định việc chuyển khoa; giải thích rõ lý do chuyển khoa cho người bệnh và gia đình.

- Điều dưỡng khoa điều trị đưa người bệnh và hồ sơ bệnh án, tư trang của người bệnh sang khoa mới. Điều dưỡng Trưởng khoa nơi tiếp nhận tiếp đón người bệnh như quy định trong giờ hành chính.

- Trong trường hợp cấp cứu, người bệnh được chuyển khoa ngay theo chỉ định của bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ trực bất kể thời gian nào.

2. Chuyển viện

- Điều kiện chuyển viện: Tình trạng người bệnh vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện, đã được hội chẩn và báo cáo phòng KHTH hoặc trực cấp II.

- Thủ tục chuyển viện: Bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ trực tóm tắt hồ sơ bệnh án chuyển viện. Điều dưỡng khoa có nhiệm vụ xin giấy điều xe vận chuyển.

- Đối với các trường hợp nặng, cần có bác sĩ hoặc điều dưỡng hộ tống.

- Bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ trực có nhiệm vụ giải thích rõ lý do cần chuyển viện cho người bệnh và gia đình người bệnh.

- Điều dưỡng đưa người bệnh chuyển viện có trách nhiệm bàn giao người bệnh, hồ sơ bệnh án, tư trang (nếu có) cho người tiếp đón ở bệnh viện mới đến và hai bên ký nhận vào sổ bàn giao.

3. Đi phép

- Để giúp người bệnh tái hoà nhập gia đình và cộng đồng

- Những trường hợp đã ổn định, gia đình có yêu cầu thì bác sĩ điều trị đề nghị và bác sĩ Trưởng khoa quyết định cho người bệnh đi phép. Mỗi lần nằm viện được đi phép một đợt không quá 15 ngày. Thuốc cấp do người nhà lĩnh. Những trường hợp đi phép quá hạn một tuần, khoa làm thủ tục cho ra viện.

- Không cho đi phép những trường hợp liên quan đến pháp lý, giải quyết chế độ, trường hợp đặc biệt do Giám đốc quyết định.

PHẦN VI. THỜI GIAN NẰM VIỆN

- Mỗi lần nằm viện không quá 90 ngày, nếu chưa ra viện được phải báo cáo phòng Kế hoạch tổng hợp.

- Bác sĩ khoa Khám bệnh và bác sĩ khoa điều trị thông báo cho gia đình người bệnh ngay từ khi vào viện về thời gian nằm viện. Trước khi cho ra viện khoa phải gửi giấy báo đón cho gia đình người bệnh ít nhất 3 lần, mỗi lần cách nhau 01 tuần bằng thư bảo đảm, hoặc gọi điện thông báo, có xác nhận vào bệnh án.

PHẦN VII: RA VIỆN

1. Chuẩn bị ra viện

- Bác sĩ điều trị hoặc cán bộ tâm lý có nhiệm vụ tiếp xúc với người bệnh và người nhà để tư vấn giúp người bệnh trở về hoà nhập cộng đồng.

- Bác sĩ điều trị thông báo cho người bệnh biết tình hình sức khoẻ, kết quả điều trị và kế hoạch ra viện.

2. Thủ tục ra viện 

- Sau khi được bác sĩ Trưởng khoa đồng ý, bác sĩ điều trị tổng kết ra viện, kê đơn, ký ghi rõ họ tên, dặn dò người bệnh và người nhà chu đáo.

3. Điều dưỡng hành chính khoa có nhiệm vụ 

- Báo cho thủ kho làm thủ tục trả lại tư trang, tài sản cho người bệnh và thu lại những tài sản của khoa. Hướng dẫn người bệnh hoặc gia đình thanh toán viện phí.

- Sau khi đã thanh toán viện phí, điều dưỡng hành chính làm thủ tục ra viện, hướng dẫn người nhà lĩnh thuốc cấp ra viện.

- Nộp hồ sơ bệnh án cho phòng Kế hoạch tổng hợp theo quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án.

4. Những trường hợp nằm viện lâu, gia đình không đến đón:

- Khoa điều trị đề xuất với Lãnh đạo bệnh viện cho ra viện và cử nhân viên đưa về địa phương. Khi đưa về địa phương, nhân viên y tế phải có giấy tờ bằng chứng là đã đưa người bệnh về tận gia đình.

PHẦN VIII: TỬ VONG

- Thực hiện theo quy chế bệnh viện của Bộ Y tế.
                                                                   
                                              GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
                                                                                        (đã ký)

                                                                BSCKII. THÂN VĂN QUANG

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

Tiêu điểm

  Quyết định:
Quyết định:
  Quyết định:
Dành cho Quảng cáo

® BẢN QUYỀN THUỘC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
Điện thoại : 04.33853227 - 04.33850050 - 04.33852902 - 04.33850589 - 04.33853534; Fax : 04.33853190
Email :
bvtttw1@yahoo.com.vn : Website : http://www.bvtttw1.gov.vn

(Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)