Chủ nhật, 16/12/2018

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Liên kết Website

Bài được xem nhiều nhất

Lịch sử hình thành...

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần....

CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN...

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện....

BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT (Schizophrenia)...

Quảng cáo

Mời quảng cáo trên Website

 
 

Thứ hai, 12/11/2007 - 10:37" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Sơ kết quý 3 các chỉ tiêu chuyên môn toàn viện năm 2007
 

Báo cáo kế hoạch, thực hiện trong khám chữa bệnh theo từng khoa...

BÖnh viÖn TTTW 1

Phßng KHTH

S¬ kÕt quý 3 chØ tiªu chuyªn m«n toµn viªn n¨m 2007

 

 

Khoa

Gi­ưêng bÖnh

Ngµy ®iÒu trÞ néi tró

KH

TH

%

KH

TH

%

1

50

81

162

4620

6824

148

2

35

40

114

2940

3392

115

3

35

40

114

2940

3322

113

4

35

38

109

2940

3207

109

5

50

70

140

4620

5838

126

6

50

69

138

4620

5836

126

7

45

56

124

4620

4685

101

§«ng y

30

57

143

2940

4829

164

Ph¸p y

50

91

182

4200

7614

181

Tæng

380

542

143

34440

45547

131

 

 

Khoa kh¸m bÖnh:

Khoa XÐt NghiÖm

 

KH

TH

%

 

KH

TH

%

TS lÇn kh¸m

3750

4425

118

TS xÐt nghiÖm

17000

36242

213

TS ng­­ưêi kh¸m

1250

1811

145

Sinh ho¸

13768

TS lÇn §T ngo¹i tró

1000

1101

110

HuyÕt häc

19782

Sè sæ ®.trÞ n.tró

400

450

112.5

HIV

104

 

Kh¸m TMH

300

112

41

Ks trïng

15

Kh¸m RHM

75

110

147

S¾c ký

43

Kh¸m m¾t

75

87

116

HBsAg

175

S¶n

35

30

86

XN kh¸c

2360

TS ng­ưêi ®.trÞ n.tró

60

60

100

TS ngµy ®.trÞ ngo¹i tró

13000

13000

100

 

           

  

Khoa C§HA

Khoa PHCN

 

KH

TH

%

 

KH

TH

%

Chôp XQ

1100

1753

159

h.® liÖu ph¸p

1050

5219

497

ChiÕu XQ

100

350

350

DÖt chiÕu

120

130

108

§iÖn n·o

350

822

234

Th thao

2 lÇn

2 lÇn

100

§iÖn tim

200

613

307

Siªu ©m

25

46

184

Test t©m lý

350

305

87

 

Khoa Dư­­îc

 

KH

TH

%

thuèc ®«ng y

250,000

320,000

128

Thuèc s¸t trïng

120

180

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

Tiêu điểm

  Báo cáo phân loại người bệnh điều trị nội trú theo ICD năm 2016
  Giới thiệu các khoa điều trị Tiếp» 
Báo cáo phân loại người bệnh điều trị nội trú theo ICD năm 2016
BÁO CÁO PHÂN LOẠI NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ THEO ICD 10 NĂM 2010
Báo cáo phân loại người bệnh điều trị nội trú theo ICD 10 năm 2008
 
  Các dịch vụ - Kỹ thuật Tiếp» 
CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN
Khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách tại địa phương.
 
  Tin khám chữa bệnh Tiếp» 
Trường hợp lâm sàng liên quan đến stress, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ.
Phân loại người bệnh nội trú theo ICD-10 (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)
Đánh giá hiệu quả của can thiệp kỹ năng xã hội cho thanh niên tự kỷ chức năng cao
 
Dành cho Quảng cáo

® BẢN QUYỀN THUỘC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
Điện thoại : 04.33853227 - 04.33850050 - 04.33852902 - 04.33850589 - 04.33853534; Fax : 04.33853190
Email :
bvtttw1@yahoo.com.vn : Website : http://www.bvtttw1.gov.vn

(Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)