Chủ nhật, 16/12/2018

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Liên kết Website

Bài được xem nhiều nhất

Lịch sử hình thành...

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần....

CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN...

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện....

BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT (Schizophrenia)...

Quảng cáo

Mời quảng cáo trên Website

 
 

Thứ hai, 12/11/2007 - 09:33" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Sơ kết quý 2 các chỉ tiêu chuyên môn toàn viện năm 2007
 

Báo cáo kế hoạch, thực hiện trong khám chữa bệnh theo từng khoa...

BÖnh viÖn TTTW 1

Phßng KHTH

S¬ kÕt quý 2 chØ tiªu chuyªn m«n toµn viªn n¨m 2007

 

 

Khoa

Giư­êng bÖnh

Ngµy ®iÒu trÞ néi tró

KH

TH

%

KH

TH

%

1

50

78

156

4200

6617

157

2

35

53

151

2940

4459

151

3

35

53

151

2940

4416

140

4

35

48

137

2940

4090

139

5

50

77

154

4200

6470

154

6

50

72

144

4200

6069

145

7

45

48

107

3780

4049

107

§«ng y

30

44

146

2520

3664

145

Ph¸p y

50

100

200

4200

8033

191

Tæng

380

508

148

31920

47567

149

 

 

Khoa kh¸m bÖnh:

Khoa XÐt NghiÖm

 

KH

TH

%

 

KH

TH

%

TS lÇn kh¸m

3750

3905

101

TS xÐt nghiÖm

17000

47459

279

TS ngư­­êi kh¸m

1250

3661

135

Sinh ho¸

9891

 

 

TS lÇn §T ngo¹i tró

1000

2087

98

HuyÕt häc

33717

 

 

Sè sæ ®.trÞ n.tró

 

 

 

HIV

135

0

 

Kh¸m TMH

300

150

50

Ks trïng

0

 

 

Kh¸m RHM

75

8

11

S¾c ký

237

 

 

Kh¸m m¾t

75

57

76

HBsAg

59

 

 

S¶n

35

30

85

XN kh¸c

3268

 

 

TS ng­ưêi ®.trÞ n.tró

60

57

95

 

 

 

 

TS ngµy ®.trÞ ngo¹i tró

13000

13088

101

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Khoa C§HA

Khoa PHCN

 

KH

TH

%

 

KH

TH

%

Chôp XQ

1100

1276

116

h.® liÖu ph¸p

1050

2109

200

ChiÕu XQ

100

749

749

DÖt chiÕu

12

10

83

§iÖn n·o

350

800

229

Th thao

2 ln

6 lÇn

300

§iÖn tim

25

61

244

 

 

 

 

Siªu ©m

200

696

348

 

 

 

 

Test t©m lý

350

620

177

 

 

 

 

 

Khoa Dư­­îc

 

KH

TH

%

thuèc ®«ng y

250,000

501,000

200

Thuèc s¸t trïng

120

210

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

Tiêu điểm

  Báo cáo phân loại người bệnh điều trị nội trú theo ICD năm 2016
  Giới thiệu các khoa điều trị Tiếp» 
Báo cáo phân loại người bệnh điều trị nội trú theo ICD năm 2016
BÁO CÁO PHÂN LOẠI NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ THEO ICD 10 NĂM 2010
Báo cáo phân loại người bệnh điều trị nội trú theo ICD 10 năm 2008
 
  Các dịch vụ - Kỹ thuật Tiếp» 
CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN
Khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách tại địa phương.
 
  Tin khám chữa bệnh Tiếp» 
Trường hợp lâm sàng liên quan đến stress, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ.
Phân loại người bệnh nội trú theo ICD-10 (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)
Đánh giá hiệu quả của can thiệp kỹ năng xã hội cho thanh niên tự kỷ chức năng cao
 
Dành cho Quảng cáo

® BẢN QUYỀN THUỘC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
Điện thoại : 04.33853227 - 04.33850050 - 04.33852902 - 04.33850589 - 04.33853534; Fax : 04.33853190
Email :
bvtttw1@yahoo.com.vn : Website : http://www.bvtttw1.gov.vn

(Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)