Chủ nhật, 16/12/2018

 

Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Tìm kiếm

Liên kết Website

Bài được xem nhiều nhất

Lịch sử hình thành...

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần....

CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN...

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện....

BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT (Schizophrenia)...

Quảng cáo

Mời quảng cáo trên Website

 
 

Thứ hai, 05/11/2007 - 15:53" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Sơ kết quý 1 các chỉ tiêu chuyên môn toàn viện năm 2007
 

Báo cáo kế hoạch, thực hiện trong khám chữa bệnh theo từng khoa...

BÖnh viÖn TTTW 1

Phßng KHTH

S¬ kÕt quý 1 chØ tiªu chuyªn m«n toµn viªn n¨m 2007

  

Khoa

Giưêng bÖnh

Ngµy ®iÒu trÞ néi tró

KH

TH

%

KH

TH

%

1

50

64

128

4200

5342

127

2

35

41

117

2940

3447

117

3

35

35

100

2940

2934

100

4

35

50

143

2940

4193

143

5

50

62

124

4200

5249

125

6

50

58

116

4200

4883

116

7

45

36

80

3780

3005

79

§«ng y

30

30

100

2520

2511

100

Ph¸p y

50

78

156

4200

6592

157

Tæng

380

454

119

31920

38156

118

  

Khoa kh¸m bÖnh:

Khoa Dược

Khoa XÐt NghiÖm

 

KH

TH

%

 

KH

TH

%

 

KH

TH

%

TS lÇn kh¸m

3750

3789

101

thuèc ®«ng y

250,000

350,000

140

TS xÐt nghiÖm

17000

26286

157

TS ng­­êi kh¸m

1250

1689

135

Thuèc s¸t trïng

75

265

353

Sinh ho¸

7485

 

 

TS lÇn §T ngo¹i tró

1000

983

98

 

 

 

 

HuyÕt häc

17223

 

 

Sè sæ ®.trÞ n.tró

400

450

112.5

 

 

 

 

HIV

38

0

 

Kh¸m TMH

300

150

50

 

 

 

 

Ks trïng

0

 

 

Kh¸m RHM

75

8

11

 

 

 

 

S¾c ký

46

 

 

Kh¸m m¾t

75

57

76

 

 

 

 

HBsAg

59

 

 

S¶n

35

30

86

 

 

 

 

XN kh¸c

1435

 

 

TS ng­êi ®.trÞ n.tró

60

57

95

 

 

 

 

 

 

 

 

TS ngµy ®.trÞ ngo¹i tró

13000

13088

101

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Khoa C§HA

Khoa PHCN

 

KH

TH

%

 

KH

TH

%

Chôp XQ

1100

1266

115

h.® liÖu ph¸p

1050

2932

279

ChiÕu XQ

100

408

408

DÖt chiÕu

12

10

83

§iÖn n·o

350

671

192

Th thao

1 ln

3 lÇn

300

§iÖn tim

25

52

208

 

 

 

 

Siªu ©m

200

666

333

 

 

 

 

Test t©m lý

350

503

144

 

 

 

 

 

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

  Xem tiếp >>

  Tiêu điểm

    Báo cáo phân loại người bệnh điều trị nội trú theo ICD năm 2016
    Giới thiệu các khoa điều trị Tiếp» 
  Báo cáo phân loại người bệnh điều trị nội trú theo ICD năm 2016
  BÁO CÁO PHÂN LOẠI NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ THEO ICD 10 NĂM 2010
  Báo cáo phân loại người bệnh điều trị nội trú theo ICD 10 năm 2008
   
    Các dịch vụ - Kỹ thuật Tiếp» 
  CÁC DỊCH VỤ - KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN
  Khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách tại địa phương.
   
    Tin khám chữa bệnh Tiếp» 
  Trường hợp lâm sàng liên quan đến stress, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ.
  Phân loại người bệnh nội trú theo ICD-10 (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)
  Đánh giá hiệu quả của can thiệp kỹ năng xã hội cho thanh niên tự kỷ chức năng cao
   
  Dành cho Quảng cáo

  ® BẢN QUYỀN THUỘC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG I
  Điện thoại : 04.33853227 - 04.33850050 - 04.33852902 - 04.33850589 - 04.33853534; Fax : 04.33853190
  Email :
  bvtttw1@yahoo.com.vn : Website : http://www.bvtttw1.gov.vn

  (Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)